IEEE’nin Oluşum Yolculuğu

Posted by Yönetim Kurulu on 12/24/2020

IEEE’nin Oluşum Yolculuğu 

1884 yılında elektrik toplum içerisinde pek çok çalışmayı etkilemiştir. Telgrafın icadıyla birlikte veri haberleşme sistemleri seyahatten daha hızlı bir hal almıştır. Telefon ve elektrikli aydınlatma endüstrileri ise yapım aşamasındaydı.

Alexander Graham Bell - Vikipedi

1884 yılında kurulmuş olan The American Institute of Electrical Engineers (AIEE), insanlığın iyiliği için teknolojiyi geliştirmeyi kendine amaç edinmiştir. Yeni gelişen elektrik ve haberleşme sektörü üzerinde önemli etkileri olan Thomas Edison ve Alexander Graham Bell gibi önemli isimlerin de bulunduğu topluluk, pek çok teknik gelişmeye imza atmış, yayınlarda bulunmuş ve standartlar belirlemiştir.

Thomas Edison - Vikipedi

 Kablosuz haberleşmenin geliştirilmeye başlanması ile 1912 yılında Institute of Radio Engineers (IRE) kurulmuştur. Kendisini radyo haberleşmesi ve elektronik alanına adayan bu topluluk da yayınlarda bulunmuş, standartlar belirlemiş ve konferanslar düzenlemiştir. 

 

İlgi alanlarının ortak olduğunu fark eden ve gittikçe büyüyen bu iki grup 1963 yılında birleşmiştir. Birleşmenin ve dünya çapında üyelerin katılımının ardından isimden “American” kelimesi çıkarılmıştır. Yeni oluşumun logosunda iki grubun eski amblemlerinin etkileri görülmektedir. 

Böylece “Advancing Technology for Humanity (İnsanlık için teknolojiyi geliştirmek)” mottosuyla günümüze kadar gelen bu büyük topluluk The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) adını almıştır.

 

Yıllar içerisinde bilgisayarların da gelişmesiyle IEEE’nin ilgi alanı oldukça genişlemiş ve sadece elektrik-elektronik alanındaki mühendisler değil, her alandan birçok üyeyi bünyesine katmıştır. Bu sebeple günümüzde “Institute of Engineers and Everyone Else” şeklinde bir alternatif açılım önerilmiştir. IEEE günümüzde 160’dan fazla ülkede 419.000’den fazla üyesi ve 100 ülkedeki 3,412 öğrenci kolu ile dünya çapında en çok yayın yapan, konferans düzenleyen ve standartlar koyan topluluklardan birisidir.  

Kaynak: https://www.ieee.org/about/ieee-history.html

Powered by Froala Editor