Akıllı Fabrikalar

Posted by Yönetim Kurulu on 2/15/2021

AKILLI FABRİKALARA YAPILAN YATIRIM GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Akıllı fabrikalar IoT bazlı sensörler, akıllı otomasyon ve bulut ölçekli veri analizi teknikleri gibi dijital teknolojileri kullanarak verimlilik, esneklik, servis ve kaliteyi arttıran fabrikalardır. Akıllı fabrikaların önemli bir özelliği de uçtan uca kapalı çevrim optimizasyon sağlamalarıdır. Buradaki asıl amaç kendi kendini optimize eden sistemler kurarak üretim zincirinin ihtiyaçlarına karşılık vermektir.

Akıllı fabrikaları akıllı yapan özelliklerinden biri olan tesis kontrol kulesi IoT bazlı cihazların uzaktan kontrolünü ve yapay zeka analizlerinin elde edilmesini sağlarken stokların azaltılmasını ve verimliliğin artmasını sağlar. Yapay zeka ile güçlendirilmiş otomasyon yöntemleri olan robotlar ve uyarlanabilir üretim ise tekrarlanan görevlerin ve sabitlenmiş maliyetin azaltılmasını sağlar.

Tam zamanlı bilgi yönetimi, arttırılmış sanal çalışanlar ve kapsayıcı teknolojiler sayesinde daha hızlı artan karar alma süreci ve takiben kısalan karar alma zamanı akıllı fabrikaların önemli özelliklerinden biridir. Nitelikli analizler, uyarlanabilir testler ve tahmini sürdürülebilirlik yapay zeka kullanarak atıkların azalmasını ve verimliliğin arttırılmasını sağlar.  Aynı zamanda daha öngörülebilir analizler sunulmasına yardımcı olarak aksaklık sürelerinin minimalize edilmesine yardımcı olur.

IoT, yapay zeka, sensör bazlı enerji yönetimi ve geliştirilmiş uzaktan operatör yardımı ile enerji kazancı ve tüketimin azaltılması sağlanırken verimlilikte ve nitelikte artış ile birlikte operatör güçlendirmesi sağlanmış olur.

Firmaların %70’i fabrikalarını akıllı fabrikaya dönüştürmek için yatırım yapmaktadır. 2017 yılında akıllı fabrikalara yapılan yatırım %47 iken 2019 yılında bu sayı %68’e çıkmıştır. Organizasyonlar fabrikalarının ortalama olarak %30’unu akıllı fabrikaya dönüştürmektedir. Birçok firma ise bu dönüşümün gerekliliğini fark etmiş ve fabrika dönüşümlerini planlamaktadırlar. Çin, Almanya ve Japonya akıllı fabrika dönüşümünde liderliği üstlenirken onları Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa takip etmektedir. Dr. Seshu Bhagavatula, ülkelerin akıllı fabrika dönüşümüne önem vermesinin ilk nedeninin verimliliğin arttırılması, ikincisinin insan kaynaklı hataların en aza indirilmek istenmesi ve sonuncusunun da müşteri eksenli üretim sağlanması olduğunu söylüyor.

Yüksek miktarda olan bu yatırımlar genelde gelişmemiş bölgelere yapılmaktadır. Organizasyonların %55 kadarı bu projelerden oluşmaktadır. Bu projeler genel olarak küçük ve orta ölçekli firmaların yatırımıyla gerçekleştirilmektedir. Bir fabrika oldukça kompleks, yaşayan ve tasarım olarak verimli bir sistemdir. Bu sebeple de organizasyonlar fiziksel operasyonlarının oluşturulması sürecinde tasarımlarda sanal teknolojileri kullanarak simülasyonlar gerçekleştirirler. Araştırmalar fabrikaların yaklaşık %47’sinin tasarım aşamasının verimliliklerinin arttırılması için önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Fabrikanın yapım sürecinden daha önemli bir diğer adımın eş zamanlı gerçekleştirilen ürün-süreç tasarımı ve sanal endüstriyel sistemlerin kullanılması olduğu görülmektedir.

Birçok firma fabrikalarını akıllı fabrikalara dönüştürme yolunda oldukça yol kat etmiş olsa da mükemmele ulaşmaları için hala zaman var. Araştırmalar gösteriyor ki Avrupa’daki birçok firma fabrikalarının akıllı fabrikaya dönüşmesi sürecinde oldukça yol kat etmiş olsa bu sadece fabrika performansını geliştirmektedir, işgücü performansını değil. Bu sebeple de veri bazlı karar alma ve yapay zeka uygulamalarının fabrikalarına adapte edilmesi sürecine ağırlık verilmeye başlanmıştır.

Sonuç olarak, firmaların akıllı fabrikalara geçişi üretimde ve organizasyonda optimizasyonu sağlarken enerji verimliliğinin de artırılmasında önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda ürün portfolyolarını genişletmelerine ve ürün tesliminin zamanında yapılmasına katkı sağlıyor. Fabrikaların akıllı dönüşümünün sağlanması bu faydaları ile rakip firmalar ile rekabeti arttırma şansı sunuyor.  

 

 

 

Kaynakça ve tablolar:  Capgemini Research institute-Smart factories at scale: Seizing the trillion-dollar prize through efficiency by design and closed-loop operationsPowered by Froala Editor