Pandemiye Rağmen Eşit Gelecek

Posted by Women in Engineering on 2/27/2021

Pandemiye Rağmen Eşit Gelecek

BM Kadın birimi (UN Women) 2021 yılının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün temasını “Kadın Liderliği: COVID-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak” olarak geçtiğimiz yıl açıklamıştır. Peki COVID sonrası dönemde daha eşit toplumlar mümkün müdür? BM Türkiye Mukim Koordinatör Vekili Alvaro Rodriguez’in belirttiği üzere pandemi hali hazırda var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmiştir fakat aynı zamanda bu dönem eşitsizlikleri ele almak ve daha adil bir dünya inşa etmek için fırsat sağlamaktadır.

Pandemi süreci bizlere güçlü ve sürdürülebilir toplumlar için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına olan ihtiyacımızı göstermiştir. Bu süreçte yapılan araştırmalarda hane içinde toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün devam ettiği görülmektedir. Kadınların ev işi yükü artmıştır ve işini kaybeden ya da iş yerinden izin alan kadın sayısı erkek sayısından fazladır. Bütün bunlarla beraber ev içi şiddettin arttığı gözlenmektedir. Özetle, yapılan araştırmalarla Türkiye’de COVID-19’un cinsiyet eşitsizliklerinin derinleşmesine yol açtığı gözlenmiş ve öngörülen ekonomik küçülmenin önüne geçilmesi için ise toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan politikaların hayata geçirilmesinin elzem olduğu görülmüştür. Kadınların işgücüne tekrar entegre olmaları, istihdam desteği ve sosyal koruma uzun vadede sürdürülebilir toplumlar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu bağlamda kadın liderler ve kadın örgütleri çok önemlidir.

Kadınların kamusal hayata tam ve etkili katılımı, karar alma mekanizmalarında bulunmaları, tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için şiddetin ortadan kalkması toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından gereklidir. Bilim kurulları, pandemi ve kriz yönetim ekipleri tarafından yapılan erken dönemlerde ihtiyaç analizlerine kadınlar dahil edilmeli ve kadın temsiliyeti sağlanmalıdır.

BM Kadın Birimi, kadın liderlere çağrı niteliğinde toplumsal cinsiyete duyarlı COVID-19 yönetimi ile ilgili bir doküman yayınlayarak kadınların seslerine yer vermenin krizle mücadelede daha kapsayıcı kararlar alınmasını sağlayacağını belirtmiştir.

 Kadın liderler, 

  • Kadınların ihtiyaç ve beklentilerini planlamalara dahil edip hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmalarına katkıda bulunmalıdır.

  • Kız çocuklarının eğitime erişimini destekleyen kurumlara hizmet sunumunda yardımcı olmalıdır.

  • Şiddete maruz bırakılan kadınlar ve kız çocukları için yardım hizmetlerini güçlendirmelidir. (Sağlık hizmetleri, psiko-sosyal destek, sığınma evleri, acil yardım hatları, hukuki yaptırımlar, şiddet konusunda verilerin toplanması…)

  • Kadın ve erkekler arasındaki ev ve bakım işleri yükünün eşit paylaşımını desteklemelidir.

  • Kadın iş gücünün çoğunluğunu oluşturduğu kayıt dışı sektör çalışanlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım paketleri için çaba göstermelidir.

  • Krizde mücadelenin ön saflarında olan sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını dinlemeli, tüm kadın sağlık çalışanların hijyenik ped, tampon gibi kadın sağlığı için gerekli hijyen ürünlerine erişimini kolaylaştırmalıdır.

“Kadın liderler ve kadın örgütleri, COVID-19’la mücadelede etkili bir liderlik ortaya koyabilmek için becerilerini, bilgilerini ve ağlarını ortaya koydu.”

Eşit İşe Eşit Ücret

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Erdern mevcut yasayı değiştireceğine söz vermişti ve nihayetinde Yeni Zelanda parlamentosu, çalışanlara cinsiyetleri nedeniyle daha az ücret ödenmemesini güvence altına alan ‘Ücret Eşitliğinin Düzenlenmesi Yasası’nı oybirliğiyle kabul etti.

Hijyen Ürünleri

İşçi Partili milletvekili Monica Lennon'un kadın hijyen ürünlerinin ücretsiz olarak sunulması önerisi ilk etapta İskoçya parlementosu tarafından tepki toplasa da sendikalar ve toplum tarafından büyük destek aldı. Bu destek sonucunda İskoçya parlamentosu, tüm kadınlar için ücretsiz hijyenik pede erişim hakkına onay verdi.

Ücretli İzin

Başbakan Sanna Marin liderliğinde kurulan ve 12 kadın bakanın yer aldığı Finlandiya Hükümeti, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çok önemli bir karara imza attı. Her iki ebeveyn için ücretli izin 164 güne, toplamda 14 aya çıkarıldı.

Bu örnekler dışında kadın liderler ve kadınların öncülüğündeki kuruluşlar toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye ve pandemi dönemininden daha güçlü bir şekilde çıkmaya yönelik pek çok kararlar almışlardır. Sürdürülebilir bir gelecek için bu girişimlerin desteklenmesi çok önemli ve bu yıl 8 Mart’ta bu temanın vurgulanacak olması oldukça anlamlıdır. Pandemi dönemi sonrası daha güçlü olabilmenin tam toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından geçeceğini savunuyor ve biz de IEEE İTÜ Öğrenci Kolu Women in Engineering Affinity Group olarak toplumsal cinsiyet eşitliği hareketine tüm çabamızla destek veriyoruz.

#EşitsekGüçlüyüz

#WieRiseWithEquality


Kaynak:

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021

https://turkey.un.org/tr/106190-covid-sonrasi-donemde-daha-esit-toplumlar-mumkun-mu

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73989_rgaexecutivesummaryturkish.pdf (Buradan yapılan araştırmalara ve verilere ulaşabilirsiniz.)

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/05/covid19-factsheettur.pdf?la=en&vs=4049 (Buradan Kadın Liderlere Çağrı dokümanına ulaşabilirsiniz.)


Powered by Froala Editor