8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Posted by Yönetim Kurulu on 3/8/2021

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Her yıl 8 Mart’ta uluslararası kutlanan ve  Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez 1977’de resmen Dünya Kadınlar günü olarak adlandırılan bugün, kadın hakları hareketinin odak noktası olmasının yanında bazı ülkelerde çeşitli protestolar yapılırken bazılarında ise kadın olmanın kutlandığı bir gün olarak karşımıza çıkar.  8 Mart, insan haklarının kutlandığı; sosyal, ekonomik ve siyasi eşitliğin vurgulandığı, bu yönde başarılanların kutlandığı önemli bir gündür. 

 

8 Mart’ın Doğuşu 

1908’deki işçi grevlerini onurlandırmak adına Amerikan Sosyalist Partisi tarafından bir araya gelinmesi ile ilk kez Ulusal Kadınlar Günü kutlanmıştır. United Nations’a göre hareketlerin başlangıcı daha geriye, 1848 yılına kadar dayanmaktadır. Amerikalı Elizabeth Cady Stanton ve Lucteria Moot’un birkaç yüz kişiyi toplayarak sivil, sosyal, siyasal ve dini haklarını aramaları günümüzde Dünya Kadınlar Günü’nün başlangıç notası olmuştur. 

1910 yılında ise Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda kadın hakları hareketini onurlandırmak ve dünya çapında bir destek hareketi gerçekleştirmek adına her yıl “Kadınlar Günü” kutlanması önerilmiştir. Öneri kabul edilmiştir ancak net bir tarih belirlenmemiştir. 

Takvimler 1911’i gösterdiğinde Kadınlar Günü Avrupanın ve Amerikanın pek çok yerinde ilk kez topluluklar halinde kutlanmaya başlamıştır fakat bu kutlamalar 19 Martta yapılmaktaydı. Kadınların oy ve kamu hizmeti hakkına ek olarak kadınların çalışma ve mesleki eğitim alma hakkı ile işyerlerindeki ayrımcılığa son verilmesi talep edilmekteydi. 

Dünya Kadınlar Günü aynı zamanda 1. Dünya Savaşına karşı bir protesto haline dönüşmüştür. 1913 yılında Rus kadınlar ilk Kadınlar Gününü yaşarken Avrupanın farklı yerleri de savaş karşıtı protestolara sahne olmuştur. 1917 yılına gelindiğinde savaşın etkileri sürmekteydi ve Rus kadınlar “Ekmek ve Barış” protestoları düzenlemeye başladı. Protestodan 4 gün sonra çarlık yönetimine son verildi ve geçici hükümet kadınların oy hakkını tanıdı. 

2. Dünya Savaşının ardından 9 Mart birçok ülkede kutlanmaya başladı. 1975 yılında Birleşmiş Milletler 8 Mart’ı Kadınlar Günü olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra, Aralık 1977'de Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü'nün Üye Devletler tarafından tarihi ve ulusal geleneklerine uygun olarak yılın herhangi bir gününde kutlanacağını ilan eden bir kararı kabul etti. O zamandan beri, Birleşmiş Milletler ve ajansları dünya çapında cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalıştı ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen büyük sonuçlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: 1995'te, 189 hükümet tarafından imzalanan tarihi bir yol haritası olan Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, 12 kritik konu alanına odaklanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne 5. hedef olarak “Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kızları güçlendirmek” dahil edildi.

 

 

Neden 8 Mart?  

19 Mart, Şubat ayının son Pazar günü, 15 Nisan ve 23 Şubat, Uluslararası Kadınlar Günü hareketinin en önemli tarihlerindendir.Devrimden önce Rusya Jülyen takvimini kullanıyordu ve bu sebeple 1917'de Rusya'da 23 Şubat diğer Avrupa ülkelerinde 8 Mart'a denk geliyordu.

Bizler gerçek gücün eşitlik olduğuna inanıyoruz. Güçlü toplumlar ancak tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa oluşabilir ve kadının toplumdaki yeri ve önemi konusunda sadece bir gün değil her gün farkındalık oluşturulmalıdır. 

Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız. 

 

Kaynakça: 

https://www.un.org/en/observances/womens-day/background